student

Studentcentrerat lärande

Studentcentrerat lärande

Vad är studentcentrerat lärande och vad kännetecknar en bra lärande miljö under VFU?

De två första filmerna beskriver vad studentcentrerat lärande är och hur studenten förbereds inför VFU. Därefter följer fyra delar där studenten själv beskriver vikten av förberedelse inför men även under VFU samt hur lärandet sker under VFU.

Filmen nedan beskriver vad studentcentrerat lärande är

Nästa film handlar om hur studenten förbereds på högskolan inför VFU

Nedan finner du fyra filmer där studenter själva beskriver sitt eget ansvar inför men även under VFU för att möjliggöra lärandet på bästa sätt.