student

T2

T2

I kursen Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet under termin 2 ingår två veckors praktik för våra studenter. Här hittar du information och dokument för dig som är handledare under VFU:n.

Lärandet i VFU sker stegvis under 2 veckor. Studenterna följer och ger vård till ett begränsat antal patienter (1-2) som de i samråd med er som handledare väljer ut. Hänsyn tas givetvis till patientens vårdbehov och komplexitet. Studenterna ska även ta del av sjuksköterskans övriga arbetsuppgifter.

PM student och handledare

Beskriver vad du som handledare behöver veta och göra inför och under VFUn.

AssCE Formulär

Studenten ska göra en självbedömning via AssCe-formuläret inför bedömningsdiskussionen. Du som handledare ska skriva ett original AssCE-formulär innan bedömningsdiskussionen. Studenten scannar sedan och laddar upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av studenten. Handledarens ser över att rapporten stämmer och skriver under med namn och telefonnummer som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av studenten efter avslutad VFU.

Dokument under VFUn

Kontakt

Kontakta din AKA/VFU-ansvarig.