student

T3 - RTG/BMA

T3 - RTG/BMA

Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv, 15hp

Nedan hittar du information och dokument som du som handledare behöver under din students VFU.

Dokument som berör dig som handledare under din students VFU

PM Handledare och studentPDF

AssCE FormulärWord

Individuell Pedagogisk HandlingsplanWord

PM Handledare och student

Beskriver vad du som handledare behöver veta och göra inför och under din students VFU.

AssCE Formulär

Bedömning av studenten under VFU sker med hjälp av AssCE - diskussionsunderlag. Du som handledare ger omdöme via AssCe-formuläret inför din diskussion med din student. Är ni fler handledare behöver ni ha en samsyn kring studentens omdöme. Studenten ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Individuell Pedagogisk Handlingsplan

Vid problem under VFU-perioden eller vid önskemål kontaktar studenten Klinisk Adjunkt (KA) och
handledaren Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA)/VFU-ansvarig, som finns knuten till verksamheten. Så snart
handledaren anser att något lärandemål riskerar att ej uppfyllas trots handledning och coachning ska
kontakt tas med Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA)/VFU-ansvarig. Studenten medvetandegöras om sina brister
och ges möjlighet att uppnå godkänt på lärandemålet. Då det föreligger risk för en student att underkännas under VFU ska KA samt AKA/VFU-ansvarig underrättas för att, tillsammans med studenten, upprätta en individuell pedagogisk handlingsplan (se dokument ovan) för de lärandemål som bedömts som Otillräcklig måluppfyllelse. Klinisk Adjunkt (KA) ska då närvara vid detta
bedömningstillfälle.

Kontakt

AKA/VFU-ansvarig:

 

Värnamo

Tatiana Sterlingnova 036-101302 alt. Tatiana.Sterlingnova@ju.se

 

Eksjö

Elisabeth Jonsson, Elisabeth.V.jonsson@ju.se

 

Ryhov

Hala Moucho, Hala.moucho@ju.se

 

Kurs:

Personcentrerad vård i ett

livscykelperspektiv, 15hp