student

T3

T3

I kursen Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp
under termin 3 ingår X veckors praktik. Här hittar du information och dokument som du som handledare behöver under VFU:n.

Brödtext