student

T4

T4

I kursen Personcentrerad omvårdnad II, 15hp under termin 4 ingår X veckors praktik. Här hittar du information och dokument som du som handledare behöver under VFU:n.

Brödtext