student

T4

T4

I kursen Personcentrerad omvårdnad II, 15hp under termin 4 ingår 5 veckors VFU. Nedan hittar du information och dokument som du behöver under VFU:n.

PM student och handledare

Beskriver vad du behöver veta och göra inför och under din VFU.

Lärandeplan inför VFU

Se lärplattform för vidare instruktioner.

AssCE Formulär

Gör en självbedömning via AssCe-formuläret inför din bedömningsdiskussion. Din handledare ska skriva ett original AssCE-formulär innan bedömningsdiskussionen. Du ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Reflektionsdagblad

Reflektionsdagblad eller dagbok omfattar studentens individuella reflektioner relaterat till VFU. Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner. Upprättande av reflektionsdagblad rekommenderas för att följa utveckling men är inte obligatoriskt. 

Individuell Pedagogisk Handlingsplan

Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål ska du som handledare tillsammans med din student skriva en individuell pedagogisk handlingsplan där strategier för måluppfyllese beskrivs. Den individuella pedagogiska handlingsplanen ska utvärderas av dig och din student.

Den Individuell pedagogisk handlingsplan/er scannas och lämnas in på lärplattformen av studenten efter avslutad VFU.

Namnskylt

Fyll i ditt namn och skriv aktuell termin under. Skriv ut namnskylten och använd den under din VFU.