student

T6

T6

I kursen Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15hp under termin 6 ingår 7+2 veckors VFU. Nedan hittar du dokument och kortfattad dokumentsbeskrivning som du behöver under VFU:n.


PM student och handledare

Beskriver vad du behöver veta och göra inför och under din VFU.

Lärandeplan inför VFU

Se lärplattform för vidare instruktioner.

AssCE Formulär

Gör en självbedömning via AssCe-formuläret inför din bedömningsdiskussion. Din handledare ska skriva ett original AssCE-formulär innan bedömningsdiskussionen. Du ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Bedömningsformulär kort VFU period

Planera in tider för individuellt samtal och feedback under första veckan och slutbedömning under andra veckan på 2-veckors VFU:n.

Reflektionsdagblad

Reflektionsdagblad eller dagbok omfattar studentens individuella reflektioner relaterat till VFU. Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner. Upprättande av reflektionsdagblad rekommenderas för att följa utveckling men är inte obligatoriskt. 

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Namnskylt

Fyll i ditt namn och skriv Termin 6 under. Skriv ut namnskylten och använd den under din VFU.

Kontakt

Kursansvarig:

Lena Haraldsson

Björn Erfors

 

Kurs:

Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, 15hp