student

Kärnkompetenser

Kärnkompetenser

Sidan är under uppbyggnad.

 

Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik är kärnkompetenser i sjuksköterskeprogrammet.