student

Kliniskt adjunktpar

Kliniskt adjunktpar

Klinisk adjunkt (KA) ansvarar tillsammans med AKA för att skapa förutsättningar för en god lärandemiljö inom verksamhetsförlagd utbildning. Klinisk adjunkt har studenten i fokus och är länken mellan kursansvarig/examinator och adjungerad klinisk adjunkt(AKA) och handledaren på studentens VFU-plats.

Hur KA och AKA/VFU-ansvariga ska jobba tillsammans.

Arbetsbeskrivning för KA/AKA

Förtydliga att kliniskt adjunktpar och VFU-ansvarig är samma roll fast benämns olika på olika ställen.

 

* Reflektionsseminariehandledning? KA ansvarar för seminariet, men det sker tillsammans. Vad ska de tänka på...?