student

VFU

VFU

Verksamhetsförlagd Utbildning, VFU, innefattar peer learning och kliniska adjunktpar. Dessa två delar utgår från en teoretisk grund och som bidrar till kvalitet och säkerhet runt patientens vård och studentens lärande.

Kursens lärandemål innefattas i de obligatoriska moment som finns i dokumentet PM-för dig som student och handledare, vilket är specifikt under varje termin och kurs.

Du som student och handledare kan här i VFU handboken få information och dokument som berör sjuksköterskeprogrammets kurser som innhåller VFU.