student

VFU-önskemål

VFU-önskemål

Här lämnar sjuksköterskor önskemål om VFU-placering inför kommande termin. Information om VFU-önskemål lämnas av VFU-samordnaren eller programansvarig.

Gäller dig som ska läsa nedanstående kurser nästa termin:

- Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv (15hp)

- Personcentrerad omvårdnad I (15hp)

- Personcentrerad omvårdnad II (15 hp)

- Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer (15 hp)

Logga in för att lämna VFU-önskemål inför VT-2019

(anmälan öppen 1 oktober - 15 oktober)