student

Covid-19 och VFU

Covid-19 fortsätter att påverka vårt samhälle. I nuläget planeras VFU vid JU att fortgå som tidigare, något vi alla är tacksamma för är möjligt.

För närvarande anses du fullvaccinerad om du tagit två vaccindoser, detta kan komma att förändras så håll dig uppdaterad.

Rekommendationer gällande Covid VT 23 Pdf, 328.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunerna i Jönköpings län utgår ifrån regionens riktlinjer gällande Covid VT 23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det är viktigt att alla verkar för att minska smittspridning och därmed svår sjukdom, hög belastning på sjukvården. Om du som student har symtom inför eller under din VFU ska du stanna hemma.

Att vaccinera sig mot Covid-19 är en frivillig handling med syfte att minska smittspridning i samhället och visa hänsyn mot sig själv såväl som utsatta grupper. På FHMs hemsida kan du hitta mycket bra information om Covid-19 men också om vaccinet och dess effekter, både för den enskilde men även för våra medmänniskor och samhället som stort.

På FMH finns det bland annat en sida som riktar sig särskilt till Personal inom vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

--------------------- med anledning av Covid-19 -------------------------

På förekommen anledning, då studenter gått till sin VFU, trots symtom som halsont eller andra förkylningssymtom, vill vi betona att du vid minsta symtom som kan tyda på Covid-19 inte ska gå till din VFU. Om du under VFU-dagen får dessa symtom, så ska du omedelbart informera din handledare och gå hem.

Detta är en förutsättning för att VFU ska kunna fortgå och det kräver att du som student känner ett egenansvar och respekterar dessa riktlinjer.

--------------------- med anledning av Covid-19 -------------------------

Allt du behöver veta inför VFU

För student

Under varje år hittar du information om VFU för just din specifika termin. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som student information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som student.

Här hittar du även övergripande dokument såsom mall för lärandeplan, namnskylt och reflektionsdagblad.

För student


För handledare

Under varje år hittar du information om VFU under de i året ingående terminerna. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som handledare information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som handledare.

För handledare
Cookieinställningar