student

Covid-19 och VFU

Covid-19 fortsätter att påverka vårt samhälle. I slutet av december 2021 gick FHM, Folkhälsomyndigheten, och Sveriges regering ut med ny information och nya restriktioner. I nuläget planeras VFU vid JU att fortgå som tidigare, något vi alla är tacksamma för är möjligt.

För närvarande anses du fullvaccinerad om du tagit två vaccindoser, detta kan komma att förändras så håll dig uppdaterad.

Det är dock viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska smittspridning och därmed svår sjukdom, hög belastning på sjukvården och dödsfall. Hur JU hanterar pandemin kan du läsa mer om på ju.se/corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och det egna ansvaret är centralt. Om du som student har symtom inför eller under din VFU ska du direkt boka tid för provtagning. När du kontaktar din vårdcentral är det viktigt att du berättar att du är vård- och omsorgspersonal och därmed prioriteras. Läs mer i dokumentet Rutiner för provtagning av studenter i regionen. Pdf, 100.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Att vaccinera sig mot Covid-19 är en frivillig handling med syfte att minska smittspridning i samhället och visa hänsyn mot sig själv såväl som utsatta grupper. På FHMs hemsida kan du hitta mycket bra information om Covid-19 men också om vaccinet och dess effekter, både för den enskilde men även för våra medmänniskor och samhället som stort. På FMH finns det bland annat en sida som riktar sig särskilt till Personal inom vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här kan du även klicka dig vidare och läsa och lyssna till information. Bland annat skriver FHM här under fliken Till personal inom vård och omsorg som vill veta mer om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att;

Covid-19 som är en mycket smittsam sjukdom kan framför allt orsaka allvarlig sjukdom och död hos äldre och personer i andra riskgrupper. Du som arbetar inom omsorgen möter dem som drabbas hårdast av covid-19. Därmed är vaccinationstäckningen hos dig som är personal inom omsorgsverksamhet avgörande. Att minska risken att personal smittar omsorgstagare är en fråga om patientsäkerhet.

Som student på sjuksköterskeprogrammet behöver du själv reflektera kring det faktum att du under VFU och framtida arbete möter sköra och utsatta individer i ditt yrkesutövande. Den etiska koden anger bland annat att sjuksköterskan ska uppträda på ett sådant sätt att yrkets anseende stärks och allmänhetens förtroende ökar (länk till ICNs etiska kod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Som student kan du göra ett aktivt val men en patient, boende eller brukare kan inte på något sätt välja personal utan det ligger på arbetsgivaren att göra. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs under säker vård bland annat "Legitimerad sjuksköterska ska ha handlingsberedskap för att kunna förebygga att patienter drabbas eller riskerar att drabbas av vårdskada, genom att arbeta patientsäkert [...] beakta patientens rättigheter, integritet och självbestämmande..." (länk till kompetensbeskrivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

--------------------- med anledning av Covid-19 -------------------------

På förekommen anledning, då studenter gått till sin VFU, trots symtom som halsont eller andra förkylningssymtom, vill vi betona att du vid minsta symtom som kan tyda på Covid-19 inte ska gå till din VFU. Om du under VFU-dagen får dessa symtom, så ska du omedelbart informera din handledare och gå hem.

Detta är en förutsättning för att VFU ska kunna fortgå och det kräver att du som student känner ett egenansvar och respekterar dessa riktlinjer.

Information inför VFU i regionen Pdf, 230.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hej student från regionen Pdf, 301.6 kB, öppnas i nytt fönster.

--------------------- med anledning av Covid-19 -------------------------

Allt du behöver veta inför VFU

För student

Under varje år hittar du information om VFU för just din specifika termin. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som student information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som student.

Här hittar du även övergripande dokument såsom mall för lärandeplan, namnskylt och reflektionsdagblad.


För handledare

Under varje år hittar du information om VFU under de i året ingående terminerna. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som handledare information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som handledare.

Cookieinställningar