student

Corona och VFU

Här hittar du som är student, VFU-samordnare, VFU-ansvarig och handledare tillfälliga direktiv för hur vi hanterar VFU i samband med Covid-19 inom lärar- och förskollärarutbildningen vid JU. De nya direktiven gäller under hösteterminen -21 eller tills dess ett nytt beslut fattas.

JU:s riktlinjer för corona

Direktiv för VFU-kurser

  • VFU-kursena planeras att genomföras i verksamheten utifrån respektive skolas, fritidshems och förskolas bestämmelser. Det kan innebära anpassning av arbetssätt och arbetsformer såsom t.ex. digital verksamhet eller undervisning förlagd utanför ordinarie skoltid.

  • Förutsatt att du som student är frisk och inte har några förkylningsliknande symptom så genomför du planerad VFU i verksamhet. Tillhör du en riskgrupp, ska du kontakta VFU-kursansvarig.

  • En mer generös hållning kring frånvaro kommer att tillämpas tills dessa att nya besked ges. Närvaro bedöms individuellt och krävs i den omfattning att lärandemålen kan examineras. Huvuddelen av VFU-kursen måste dock genomföras för att examination mot målen ska kunna ske.

  • I de fall då det inte är lämpligt att genomföra fysiska besök i verksamheten kommer digitala VFU-besök att genomföras av VFU-lärare.

  • De professionsutvecklande seminarierna för handledare kommer att genomföras digitalt under höstterminen 21.
Cookieinställningar