student

Kursplaner VFU

Lärare med flicka - Fotograf Patrik Svedberg

Kursplanen är ett bra redskap för att skaffa sig nödvändig information om vilket innehåll och syfte VFU-perioden har.

Kursplanen innehåller utöver annan kursinformation, anvisningar för VFU med mål och innehåll för VFU-perioden samt anvisningar för examination.

Nya lärarprogrammet

Förskolelärare,VFU II
VFU-veckor: 14-18
KursplanPDF

Grundlärare fritidshem, VFU II
VFU veckor: 13-17
KursplanPDF

Grundlärare fritidshem, VFU IV
VFU veckor: 5-8, 10-12
Kursplan

Grundlärare F-3, VFU II
VFU-veckor: 14-15, 17-19
KursplanPDF

Grundlärare 4-6, VFU II
VFU-veckor: 14-15, 17-19
KursplanPDF

Ämneslärare 7-9, VFU II
VFU-veckor: 4-6, 8-9
Kursplan

Ämneslärare 7-9 VFU III
VFU-veckor: 14-15, 17-19PDF

Ämneslärare gymnasiet, VFU II
VFU-veckor: 4-6, 8-9
KursplanPDF

Ämneslärare gymnasiet, VFU III
VFU-veckor: 14-15, 17-19
KursplanPDF

Lärande 

Lärande 2
VFU-veckor: 17-20
KursplanPDF

Lärande 3 med examensarbete 
VFU veckor: 10-14
KursplanPDF

Lärande 3 utan examensarbete
VFU veckor: 6, 8-11
KursplanPDF