student

Partnerområden

Partnerområden

Höstskog, Foto: IstockPhoto

Överenskommelser är slutna med 25 kommuner, dessa är uppdelade i partnerområden.

Varje partnerområde har en utsedd samordnare. Dessa får en terminsbeställning på VFU-platser. Eventuella önskemål från studenter eller från HLK på specifika platser hanteras av samordnaren. Samordnarna kan också på egen hand, eller i samarbete med HLK, kalla till seminarier för studenterna.

Önskar du byta partnerområde ska du lämna in en blanketten byte av partnerområdePDF