student

Sekretess

Sekretess

Foto: Istock

Den 30 juni 2009 trädde Offentlighets- och sekretesslagen i kraft. Den nya lagen ersätter sekretesslagen som samtidigt upphör att gälla.

Offentlighets- och sekretesslagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra reglerna lättare att förstå och att tillämpa.

Individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen är allmänna handlingar som regleras av sekretesslagen. Detta till skydd för att integritetskänsliga uppgifter om elever lämnas ut till allmänheten.

Läs mer om Offentlighets- och sekretesslagen