student

Terminsöversikt

Terminsöversikt

Terminsöversikt för VFU på lärarprogrammet VT 2014

KURSVECKOR
Förskollärare, termin 2, VFU II14-18
Grundlärare fritidshem, termin 2, VFU II13-17
Grundlärare fritidshem, termin 6, VFU VI5-8, 10-12
  
Grundlärare F-3, termin 4, VFU II14-15, 17-19
  
Grundlärare 4-6, termin 4, VFU II14-15, 17-19
  
Ämneslärare 7-9, termin 6, VFU II4-6, 8-9
Ämneslärare 7-9, termin 6, VFU III14-15, 17-19
  
Ämneslärare gymnasiet, termin 6, VFU II4-6, 8-9
Ämneslärare gymnasiet, termin 6, VFU III14-15, 17-19
  
Lärande 217-20
Lärande 3, 61-90 hp med examensarbete10-14
Lärande 3, 61-90 hp utan examensarbete6, 8-11