student

VFU Utomlands

VFU Utomlands

Chicago

Som student på lärarprogrammet vid HLK har du möjlighet att förlägga vissa av dina VFU-perioder utomlands.

Grundvillkor är att du har klarat av 90 hp inom din utbildning. Det innebär i de flesta fall att kurser med VFU inom terminerna 5-8 kan användas för VFU utomlands. Till exempel specialiseringar där VFU ingår (främst aktuellt för FSKA, FRHE och tidigarelärare) eller VFU-kurser i den andra ämnesinriktningen (senarelärare).

Varför åka på VFU utomlands?

Att åka på VFU utomlands är utvecklande både akademiskt, men kanske framför allt för dig personligen. Du kommer få många erfareheter som du garanterat kommer ha nytta av i ditt framtida yrke som lärare.  Du kommer att lära känna en ny kultur och nya människor och du kommer att få inblick i hur skolor och skolsystem i andra delar av världen fungerar.  Dessutom är utlandserfarenhet mycket meriterande i arbetslivet.

Vad bör jag tänka på?

Det är mycket att tänka på om du ska göra din VFU utomlands. Allt ifrån att i god tid kontakta din tilltänkta VFU-plats till försäkringar, pass och finansiering.

En av våra studenter, som själv har varit i USA på VFU, har skrivit ner en sammanfattning över saker du bör tänka på inför din utlandsvistelse.

Checklista

Se även vår checklista för VFU utomlandsWord.

Kontakt

Har du frågor om VFU Utomlands, kontakta:

Jesper Dahlquist
Utbildningsledare VFU
jesper.dahlquist@hlk.hj.se
036-10 19 18

Maria Hedström
maria.hedstrom@hlk.hj.se
036-10 14 06

eller Internationella relationer

Marie Fullsta
Internationaliseringsansvarig
marie.fullsta@hlk.hj.se 
036-10 14 15

Resebidrag

Ansökan för resebidrag för VFU utomlands.PDF