student

Avtalsskolor och samarbetspartner

Avtalsskolor och samarbetspartner

HLK samarbetar med skolor på olika platser i världen. Är du som student intresserad av att göra VFU hos någon av våra samarbetspartners så ska du kontakta VFU-administrationen.

Avtalsskolor

HLK har tidigare haft avtal med ett antal svenska skolor i utlandet, men dessa avtal är numer avslutade. Om du är intresserad av att göra VFU på en svenska skola så tar du som student en direktkontakt med den skola du är intresserad av att åka till. När du fått positivt besked från en skola ska du meddela VFU-administrationen detta.

För att få reda på vilka svenska skolor som finns gå in på skolverkets hemsidaoch sök dig fram till svenska skolor i utlandet. ​

England- Northampton University

I Northampton kan du som är intresserad få göra VFU i den engelska skolsystemet på en engelsk skola. VFU kan erbjudas för samtliga inriktningar inom lärarutbildningen. Northampton University ligger ungefär 1 timme norr om London.

Kontakta VFU-administrationen för mer information.

USA- University of Arkansas

I Arkansas, södra USA kan du som är intresserad få göra VFU i det amerikanska skolsystemet på en amerikansk skola. VFU kan erbjudas för samtliga inriktningar inom lärarutbildningen.

Kontakta VFU-administrationen för mer information.

Indien

I Indien har vi kontakt med två olika organisationer (NGO:s) som båda arbetar med att erbjuda skolgång för barn som bor i slumområden och som inte har möjlighet att gå i den vanliga skolan.

Covenent Social Service

CSS skolverksamhet finns på tre olika plaster i Indien. I Pune, Sulapur och i Gulbarga. Skolorna är engelskspråkiga och verksamheten bedrivs för alla åldrar från förskola- åk 9, eventuellt också gymnasiet.

Mer information om CSS hittar du här. ​

Shifaskolan

Shifaskolan ligger i Rajpur (Dehradun) i norra Indien. Skolan är en nystartad verksamhet med ungefär ett hundra barn. Det som gör Shifaskolan unik är att barnen erbjuds skolgång trots att de inte har möjlighet att vara med varje dag eller att föräldrarna har råd att betala skoluniform. För att nå så många barn som möjligt har lärarna varje dag uppsökande verksamhet på soptippen för att bjuda in barn till skolan.


Palestina-Siraskolan

Siraskolan drivs av organisationen Swsedish International Relief Association (SIRA) och är en skola inriktad mot specialpedagogisk verksamhet. Skolan hjälper de elever som inte har samma förutsättningar som andra att klara skolarbetet och den är öppen för kristna och muslimer och för barn från alla samhällsgrupper.​ Målet är att finna metoder och medel för en specialundervisning, som kan anpassas till varje enskilt barn efter olika förutsättningar.

Siraskolan finns både i Bethlehem och i Jerico och barnen är mellan 6-16 år.

Mer information om Siraskolan hittar du här.


Kontakt

Om du som student är intresserad av VFU på någon av dessa skolor, kontakta VFU-administrationen för ytterligare information.

Maria Hedström
Utbildningsledare VFU
maria.hedstrom@hlk.hj.se
036-10 14 06