student

VFU i USA

VFU i USA

Lena Elkert och Cecilia Nilsson är tidigare studenter på HLK. Hösten 2009 gjorde de sin verksam­hetsförlagda utbildning (VFU) via Högskolan för lärande och kommunikations samarbete med Penn State University.

Hur fick ni reda på att man kan göra VFU utomlands?

Professor Jamie Myers, från Penn State University besökte vår klass och informerade om att man kan göra VFU via Penn State. Dessutom uppmuntrade vår lärare Patricia Jonasson oss att ta chansen att åka utomlands på VFU:n.

Hur förberedde ni er?

Att åka på VFU utomlands kräver många förberedelser, både vad gäller visum och liknande, men också när det gäller att förbereda sig för att vara i en utländsk skola. När det gäller visum är det bra att läsa på ambassadens hemsida om hur man bör förbereda sig, där finns utförlig information. Sedan kan det också vara bra att prata med någon som pluggat/gjort VFU i USA tidigare, samt läsa på om VFU utomlands på HLK:s webbplats.

Det var mycket arbete med att fylla i rätt papper till ambassaden och dessutom var det svårt att veta hur vi skulle fylla i dem. Men när väl alla papper var på plats så gick den obligatoriska intervjun på amerikanska ambassaden bra.

När det gäller förberedelserna för själva VFU:n så gjordes den största delen på plats i USA. Eftersom vi inte visste exakt hur en VFU utomlands gick till hade vi inte förberett färdiga lektionsupplägg i förväg. Vi hade dock funderat mycket på vad vi ville undervisa om redan hemma i Sverige och efter att vi fått klartecken från våra handledare gjordes planeringen på plats. Det var dock inga problem eftersom vi hade tillgång till så väl Internet som bibliotek.

Beskriv VFU-perioden; vad fick ni göra?

Vi hamnade på en High School i staden State College där vi blev mycket väl mottagna av så väl lärare som elever på skolan. Skolan hade avsatt tre handledare som vi följde växelvis under våra veckor där. Första veckan behövde vi inte hålla i någon undervisning utan vi observerade i stället och vi fick även chans att gå runt på studiebesök i andra delar av skolan och besöka andra lektioner. En dag fick vi också följa varsin elev på skolan för att se hur en typisk dag för en amerikansk elev kunde se ut.

De resterande veckorna fick vi sedan ha undervisning i olika klasser utifrån schemat hos den handledare vi följde. Vi höll i ett avsnitt som vi kallade för "Crime Theme" och utifrån detta tema så undervisade vi om deckarlitteratur både från Europa och USA. Utöver detta så hade vi också en presentation om Sverige i alla klasser och det var ett uppskattat inslag — många var intresserade av Sverige och det svenska skolsystemet. På ungefär en timme hade vi en genomgång om allt från svenska traditioner, traditionell mat, skolsystemet till svenska flaggan.

Hur upplevde ni tiden i USA?

Det var en mycket spännande och annorlunda VFU-upplevelse. Bland annat var lärarna mer styrda av sin kursplan/kursplanering och det fanns inte så mycket utrymme för att ta upp områden utanför den förutbestämda kursplanen. Lärarna jobbade mer självständigt än vad man gör i Sverige, till exempel så hade de aldrig eller mycket sällan konferenser eller lärarlagsträffar. Närvaron i klassen var viktig, man skulle ta närvaron vid varje klasstillfälle. Om en elev behövde gå på toaletten så fick den med sig ett så kallat "hall pass" som den kunde visa vakten som gick i korridoren utanför klassrummet. Det fanns vakter både i skolan och på skolgården och eleverna fick inte lämna skolområdet under skoldagen.

Vi upplevde miljön i klassrummet som mycket lugnare än den i Sverige. Eleverna satt still och lyssnade uppmärksamt på läraren. Eftersom alla elever har lektioner respektive rast samtidigt så blir det lugnt och tyst på skolan. Man störs aldrig av bråk och skrik i korridoren. Något som var unikt med just denna skolan var påverkan av det näraliggande universitetet. Eftersom universitetet är en så stor arbetsplats hade många elever någon anknytning till universitetet och det präglade också synen på fortsatta studier. De allra flesta var helt inställda på att läsa vidare efter High School. Ungefär 90% av eleverna vid denna skolan läser vidare jämfört med 60% som är riksgenomsnittet.

Hur bodde ni?

Vi bodde hemma hos Jamie Myers och hans fru som inneboende. Även om det  var trevligt att bo inneboende hos dem hade vi gärna bott i studentkorridor eftersom det hade underlättat möjligheterna att få kontakt med människor i vår egen ålder. Efter ett tag fick vi dock kontakt med CIRT-gruppen som var i USA samtidigt som oss och tillsammans med dem gjorde vi ett par utflykter. Utöver utflykterna med CIRT-gruppen så gjorde vi också utflykter på egen hand till bland annat Niagarafallen och New York City.

Lena och Cecilia tipsar

Var ute i god tid. Det tar lång tid att få alla papper i ordning, så därför är det viktigt att ha god framförhållningen.

Tänk igenom i förväg hur ni skulle vilja lägga upp under­visningen. När handledaren frågar är det viktigt att vara förberedd, annars är det inte säkert att man kan påverka vad man ska undervisa.

Tänk igenom vad ni vill få ut av er vistelse och försök att också genomföra det.

Passa på att se er omkring. Vi tillbringade exempelvis ett par dagar i Washington innan vi åkte vidare med buss till State College.