student

Rapportering till HLK

Rapportering till HLK

När du gör VFU utomlands är det viktigt med återrapportering till HLK.

Oavsett om du gör din VFU i Sverige eller i utlandet så gäller samma krav på VFU-uppgift och bedömningsunderlag. Det som skiljer sig från en VFU på hemmaplan är att du inte får något VFU-besök av en HLK-lärare. I stället kommer du hålla kontakten med din HLK-lärare via e-post och telefon. Hur rapporteringen till HLK ser ut i detalj finns beskrivet härPDF.

Förutom VFU-uppgiften och ifyllt bedömningsunderlag vill Internationella kontoret dessutom ha en rapport från dig. Det går bra att använda VFU-uppgiften som rapport till Internationella kontoret.

Att vara ambassadör

Att åka utomlands på VFU innebär att du kommer representera både HLK och Sverige. Kom ihåg att förbereda dig för denna uppgift. Ta gärna med broschyrer om Sverige och HLK på resan.

Behöver du ytterligare material kontakta Internationella kontoret så skickas det per post till dig. Ett annat sätt att få ytterligare information om Sverige är att gå in på Svenska Institutets hemsida www.si.se