student

Vart ska jag åka?

Vart ska jag åka?

Detta är ofta den första fråga man som student ställer sig när funderingar på VFU utomlands börjar ta form.

För att hjälpa dig att hitta ett svar på frågan har vi delat upp de olika valmöjligheterna i tre olika spår. Oavsett vilket spår du väljer så tänk på att påbörja processen cirka ett år före avresan för att på så sätt försäkra dig om att vara ute i god tid.

Spår 1- De svenska skolorna utomlands

Väljer du att göra din VFU på någon av de svenska skolorna utomlands så kan du räkna med att din VFU-tid i på många sätt kommer likna dina tidigare VFU-perioder, med det undantaget att du befinner dig i ett annat land. De svenska skolorna följer den svenska läroplanen, arbetsspråket är oftast svenska, eleverna är från Sverige eller ett annat nordiskt land. Du kommer också att kunna genomföra dina uppgifter med samma förutsättningar som om du varit i Sverige.


Spår 2 - VFU i Indien eller Palestina

Är du sugen på att få en mycket annorlunda VFU-upplevelse med ett helt annat skolsystem, ett nytt språk, en helt annan vardag, ja då kan detta alternativ vara något för dig. Spår 2 innebär att du via våra kontakter i Indien eller Palestina gör din VFU på en skola som bedrivs av en hjälporganisation. VFU-tiden kommer förmodligen skilja sig markant från tidigare VFU-perioder. Det är inte säkert att du kommer kunna undervisa i lika stor utsträckning, och beroende på var du hamnar kommer tiden kanske innebära mer socialt arbete än undervisning. Det är mycket viktigt att ha en öppen och flexibel inställning när du väljer detta alternativ.


Spår 3 - VFU via University of Northampton eller University of Arkansas

Det tredje spåret innebär att göra VFU i Storbritannien eller i USA, via våra samarbetspartners University of Northampton och University of Arkansas. Detta alternativ innebär att vår kontakt i Storbritannien eller USA, utifrån dina önskemål om åldrar på eleverna, kommer att hitta en plats på en brittisk/amerikansk skola. Detta är en fantastisk möjlighet för dig som är sugen på att göra VFU i den engelskspråkiga delen av världen.

Kontakt med HLK

Det är viktigt att du har kontinuerlig kontakt med VFU-administrationen under hela processen. VFU-administrationen anordnar med jämna mellanrum informationsmöten och detta brukar vara startpunkten på arbetet med att hitta en VFU-plats utomlands.

Innan utfärd har du som student också ett ansvar att genom samtal med VFU-administrationen och examinator på kursen informera dig om vad som förväntas av dig då du är utomlands samt att få information om formerna för examination.

Tänk på att VFU-administrationen och Internationella kontoret förutsätter att du läser din e-post på din HLK-adress. Om du i utlandet använder en annan e-postadress så kom ihåg att göra en överföring till/från din HLK-adress.