student
Sidan uppdaterad 2015-12-07

Partneruniversitet

Högskolan i Jönköping har ca 350 partneruniversitet över hela världen och är en av de främsta i landet när det gäller internationellt studentutbyte.

På Högskolan i Jönköping är det lätt att studera utomlands! Här finns goda möjligheter att studera, göra praktik eller examensarbete utomlands. Dessutom får du chans till värdefulla internationella möten redan på hemmaplan. på campus i Jönköping finns studenter från cirka 80 länder.

Hälsohögskolan är en av de största inom internationellt studentutbyte av alla vårdutbildare i landet. Det internationella utbytet ger studenterna en chans att få ytterligare perspektiv på sin utbildning och lära sig mer om internationella förhållanden gällande hälsa, vård och socialt arbete.

Vid Högskolan för lärande och kommunikation ges alla programstudenter möjlighet att studera eller praktisera utomlands. Exempelvis gör merparten av studenterna på programmet Internationellt arbete sin tio veckor långa praktik utomlands.

Internationella Handelshögskolan har det största studentutbytet i Norden, på vissa program väljer 85 procent av studenterna att läsa utomlands under en del av sin studietid. Många studenter från Internationella Handelshögskolan får jobb utomlands efter examen.

Tekniska Högskolan uppmanar sina studenter att ta chansen att läsa utomlands. Ingenjörsyrket är internationellt och erfarenhet utifrån är betydelsefullt både i små och stora företag.

Till höger hittar du länkar till fackhögskolornas egen information om sina partneruniversitet.