student

Handelskammarens stipendier

Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping utlyser Handelskammarens stipendier för studerande och forskarstuderande vid Högskolan i Jönköping.

Stipendier för utlandsstudier om tillsammans maximalt 50 000 kronor.

Handelskammarens stipendier ges i syfte att stimulera och premiera studerande och forskarstuderande vid eller med anknytning till Högskolan i Jönköping till goda resultat i ämnen av betydelse för näringslivets utveckling.

Handelskammarens stipendier ska finansiera studier utomlands med direkt och väsentlig anknytning till stipendiatens slutexamen. Stipendierna kan ges till studerande i grund- eller forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping, eller forskarstuderande vid annat lärosäte som är anställd inom Högskolan i Jönköping. Studierna utomlands kan ske före eller efter avlagd examen.

Stipendierna 2013 ges med huvudkriteriet goda studieresultat, där stipendiaten genom utlandsstudier ytterligare vill förkovra sig.

Ansökan ska ha inkommit före kl. 17.00 den 19 april 2013. Poststämpelns datum gäller också, det vill säga om ansökan är postad inom Sverige den 18 april och posten är försenad, så räknas handlingen ändå som inkommen i tid.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping
Handelskammarens stipendier
c/o Registrator
Högskolan i Jönköping
Box 1026
551 11 Jönköping

Styrelsen för stipendiefonden beslutar om stipendier senast den 15 maj 2013. De sökande meddelas skriftligen.

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökt stipendiebelopp, ändamålet för vilket stipendiet söks, plan över användningen av ett ev. stipendium, curriculum vitae för sökande samt betygsutdrag. I övrigt får ansökan innehålla vad den sökande önskar åberopa. Ansökan insänds i ett exemplar.

Handelskammarens stipendier är inrättade genom att Handelskammaren i Jönköpings län har anslagit medel till Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping. Fonden förvaltar även medel för Gunnar Randholms stipendier för studerande vid högre teknisk utbildning i Jönköpings län.

Styrelsen för fonden består av direktör Johan Svedberg, Ecatus AB (ordförande), Jörgen Birgersson, Högskolan i Jönköping, Jonas Ekeroth, Handelskammaren i Jönköpings län (sekreterare).

Information om ansökan för 2013 kommer i mars 2013.