student

Smålands Gilles Stipendium

Smålands Gille i Stockholm är en sammanslutning för smålänningar och ölänningar i Stockholm. Gillets syfte är att samla medlemmarna till olika aktiviteter för att skapa samhörighet och trevnad. En viktig del av verksamheten är att stärka kontakterna med hembygden.

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2012 ett stipendium på tjugofemtusen (25 000) kronor. Med stipendiet vill Gillet belöna ett arbete (uppsats, examensarbete eller motsvarande) som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under år 2012.

Berättigad att söka stipendiet är inskriven studerande vid Högskolan i Jönköping eller vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Ansökan om stipendiet ska göras skriftligen och insändas senast den 15 januari 2013 till Carl-Gunnar Peterson , Smålands Gille i Stockholm, Ottfjällsvägen 7, 132 42 Saltsjö-Boo.

Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande, arbetet (uppsatsen, examensarbetet eller motsvarande) i sex (6) exemplar och övriga handlingar som sökande vill åberopa. Den som erhåller stipendiet kommer att meddelas detta skriftligen senast den 31 mars 2013.

Information om stipendiet lämnas av:
Carl-Gunnar Peterson, tfn 08 - 715 71 23
Ann-Britt Bengtsson, tfn 08 - 653 32 58
Lars Gunnar Erlandson, tfn 08 — 612 15 73
Rune Hall, tfn 08 - 560 244 77
Gert Knutsson, tfn 08 - 668 80 57
Per Kronström, tfn 08 - 663 91 48.

Smålands Gille i Stockholm