student

Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond för Högskolan i Jönköping

Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond för Högskolan i Jönköping utlyser stipendier för studerande och forskarstuderande vid Högskolan i Jönköping.

Stipendierna ska främja fördjupade studier med internationell inriktning.

Stipendierna kan sökas av studerande i grundutbildning eller forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping samt av forskarstuderande vid andra lärosäten som är anställda inom Högskolan i Jönköping. Företräde ges för att bedriva studier eller genomföra hela eller delar av projekt- och avhandlingsarbeten i utlandet. Av stipendiebeloppet ska minst 50 procent ges till studerande i grundutbildning.

Ansökan ska ha inkommit före kl. 17.00 den 19 april 2013. Poststämpelns datum gäller också, det vill säga om ansökan är postad inom Sverige den 18 april och posten är försenad, så räknas handlingen ändå som inkommen i tid.

Ansökan skickas till:
Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond för Högskolan i Jönköping
c/o Registrator
Högskolan i Jönköping
Box 1026
551 11 Jönköping

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt stipendiebelopp, ändamålet för vilket stipendium som söks, plan över användningen av ett eventuellt stipendium, curriculum vitae för sökande samt betygsutdrag. I övrigt får ansökan innehålla vad den sökande önskar åberopa. Ansökan insänds i ett exemplar.

Styrelsen för stipendiefonden beslutar om stipendier senast 15 maj 2013. De sökande meddelas skriftligen.

Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond för Högskolan i Jönköping är inrättad av Sparbanksstiftelsen Alfa, som 1997 anslog
2 miljoner kronor som förmögenhet till stipendiefonden.

Styrelsen för stipendiefonden består av rektor Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping (ordförande), Fredrik Jutnäs, Swedbank (sekreterare), Kenneth Råsberg, Sparbanksstiftelsen Alfas Internationella Stipendiefond och kårordförande Albin Silverberg, Jönköpings Studentkår.

Information om ansökan för 2013 kommer i mars 2013.