student

Stipendiater 2013 - Sparbankstiftelsen Alfas internationella stipendiefond

Elva studenter vid Högskolan i Jönköping fick sammanlagt 110 000 kr från Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond. Stipendierna överlämnades måndag 27 maj.

Bild: stipendiaterna från år 2013

Bakre raden från vänster är Fredrik Jutnäs, Swedbank; Johannes Norberg, HLK; Magnus Hansson, JIBS; Rickard Pettersson, JIBS; Oliver Johansson, JIBS; Carl Ekstrand, JIBS. Främre raden från vänster: Xin Liu, JIBS; Hannah Smith, HLK; Linda Staflund, JIBS; Elin Grundström, JIBS; rektor Anita Hansbo. På bilden saknas Fredrik Olsson, JIBS och Helen Orselius, JIBS som inte var närvarande vid stipendieutdelningen.

Stipendiaterna tilldelas 10 000 kr vardera och är:

Johannes Norberg,
Högskolan för lärande och kommunikation för studier i USA

Hannah Smith,
Högskolan för lärande och kommunikation för studier i England

Fredrik Olsson,
Internationella Handelshögskolan för praktik i Tyskland

Elin Grundström,
Internationella Handelshögskolan för studier i USA

Magnus Hansson,
Internationella Handelshögskolan för studier i Schweiz

Helen Orselius,
Internationella Handelshögskolan för studier i Italien

Rickard Pettersson,
Internationella Handelshögskolan för studier i Australien

Linda Staflund,
Internationella Handelshögskolan för fältstudie i Indien

Xin Liu,
Internationella Handelshögskolan för studier i Singapore

Oliver Johansson,
Internationella Handelshögskolan för studier i Barcelona och Singapore

Carl Ekstrand,
Internationella Handelshögskolan för studier i Singapore