student

Stipendiater 2014 - Handelskammarens stipendium och Gunnar Randholms stipendium

Den 28 april delades Handelskammaren i Jönköpings läns stipendium och Gunnar Randholms stipendium ut till studenter vid Högskolan i Jönköping.

Bild: Stipendiaterna för Handelskammaren i Jönköpings län

Från vänster: Stefan Attefall, civil- och bostadsminister; Christoffer Sandberg, JIBS; Frida Burenius, JIBS; Johan Svedberg, ordförande i Stiftelsen Näringslivets donationsfond; Johannes Eliasson, JIBS; Jenny Loikkanen, JIBS; Jonas Ekeroth, vd Handelskammaren Jönköpings län. På bilden saknas Diogenis Baboukardos, JIBS, som inte kunde närvara.

Följande studenter tilldelas stipendier

Handelskammaren i Jönköpings läns stipendium:

Diogenis Baboukardos, Internationella Handelshögskolan, 10 000 kr för studier vid University of Bristol, Storbritannien, and Copenhagen Business School, Danmark

Frida Burenius, Internationella Handelshögskolan, 10 000 kr för studier vid Singapore Management University, Singapore

Johannes Eliasson, Internationella Handelshögskolan, 10 000 kr för studier vid Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Italien

Jenny Loikkanen, Internationella Handelshögskolan, 10 000 kr för studier vid Kansai Gaidai University, Japan

Christoffer Sundberg, Internationella Handelshögskolan, 10 000 kr för studier vid Singapore Management University, Singapore

Bild: Stipendiater för Gunnar Randholms stipendium

Från vänster: Jonas Ekeroth, vd Handelskammaren Jönköpings län; Stefan Atefall,civil- och bostadsminister; Elsa Björling, JTH; Erika Fridehäll, JTH; Gunnar Randholm, donator; Johanna Lidbrant, JTH; Madelene Sahlander, JTH; Johan Svedberg, ordförande i StiftelsenNäringslivets donationsfond. På bilden saknas Rebecka Persson, JTH, som inte kunde närvara.

 

Gunnar Randholms Stipendium:

Elsa Björling, Tekniska Högskolan, 10 000 kr för studier vid Deakin University, Melbourne, Australien

Erika Fridehäll, Tekniska Högskolan, 10 000 kr för studier vid Nanyang Technological University, Singapore

Johanna Lidbrandt, Tekniska Högskolan, 10 000 kr för studier vid Napier University, Edinburgh

Rebecka Persson, Tekniska Högskolan, 10 000 kr för studier vid Deakin University, Melbourne, Australien

Madelene Sahlander, Tekniska Högskolan, 10 000 kr för studier vid Nanyang Technological University, Singapore