student
Just nu pågår underhåll at jobbportalen. Allting bör se bra ut igen under förmiddagen.

Jordbruksverket

Analys och lösningsförslag på hur olika mediatyper på webbplatser och e-tjänster kan göras tillgängliga.


Analys och lösningsförslag på hur olika mediatyper på webbplatser och e-tjänster kan göras tillgängliga.

I och med EU:s så kallade webbdirektiv ställs det krav på att offentliga myndigheters webbplatser inklusive e-tjänster samt appar ska vara tillgängliga även om man har en funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att vi är skyldiga att uppfylla kriterierna i WCAG på AA-nivå.

Jordbruksverket använder olika mediatyper som till exempel bilder, videor, animationer och ikoner (SVG) på våra webbplatser, appar och e-tjänster. Dessa behöver tillgänglighetsanpassas så att vi når tillgänglighetskraven enligt WCAG.

Syftet med examensarbetet är att hjälpa oss på Jordbruksverket att få bättre kännedom i området och att hjälpa oss nå WCAG kraven.

Vi tar gärna emot inspel och förslag på hur arbetat kan utformas, förslagsvis kan arbetet utformas genom att:

utreda och analysera vad som krävs för att olika mediatyper ska anses tillgängliga enligt WCAG:s A-, AA- och AAA nivåer.
implementera och utvärdera minst ett eller flera lösningsförslag på hur olika mediatyper kan göras tillgängliga.
ta fram tidskostnad och tidsuppskattning för att uppfylla WCAG på alla nivåer.

Kontakt

Ansökan e-postadress:
anna.carlsson@jordbruksverket.se

Länk:
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/jobbaho ...

Sista ansökan
2019-03-31

Period som uppdraget avser
2019-01-15 - 2019-12-31


Företag/Organisation
Jordbruksverket

Kategori
Examensarbete/Projektarbete

Område/bransch

  • IT/Inbyggda system

Fackhögskolor

  • Tekniska Högskolan