student

Studentlärare

Är du student på något av lärarprogrammen och vill testa på att jobba vid sidan av dina studier?

Nu har du som lärarstudent möjlighet att omsätta teori från utbildningen och successivt introduceras i läraryrket. Som studentlärare är du knuten till ett förskole- eller skolområde med flexibel arbetstid. Arbetstiden fördelas fritt över läsåret i samråd med din närmaste chef. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun.