student

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter

Dyslektiska svårigheter behöver inte vara ett hinder för akademiska studier. Kompensatoriskt pedagogiskt stöd kan hjälpa dig.

Du som har intyg om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är välkommen att kontakta mig så diskuterar vi vad du vill ha hjälp med och vilket kompensatoriskt stöd du kan få.

Om du misstänker att du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi men inte har något intyg är du välkommen att kontakta mig så kan du få göra en pedagogisk funktions-analys hos vår dyslexipedagog. Därefter diskuterar vi ditt behov av kompensatoriskt stöd.

Exempel på kompensatoriska stöd

 • Litteratur på anpassat medium, Tal- och Punktskriftsbiblioteket, TPB
 • Lån av Daisybandspelare från TPB
 • Anteckningshjälp
 • Förlängd tentamenstid
 • Alternativ examinationsform
 • Lån av fickbandspelare och C-pen
 • Tillgång till vårt resursrum med t.ex.  talsyntes, stavningsprogram och ordböcker
 • Pedagogiskt stöd av vår dyslexipedagog.

Dyslexipedagog

Lisa Markkula
Studenternas Hus, plan 1
Lisa.Markkula@hs.hj.se

Du som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan till exempel få hjälp med att

 • finna din egen inlärningsstil
 • hitta strategier som underlättar dina studier
 • underlätta ditt akademiska skrivande
 • utveckla din språkliga medvetenhet

Lisa Markkula arbetar vanligen, tisdag och torsdag kl. 15-18. Ta kontakt med Lisa och bestäm tid med henne.