student

Processförändringar för användare

Processförändringar för användare

Nya Ladok blir det studieadministrativa systemet för samtliga utbildningar vid Jönköping University och skapar enhetliga arbetsprocesser oberoende av nivå på utbildning, nivåerna är:

 • Utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Utbildning på forskarnivå
 • Uppdragsutbildning
 • Annan utbildning (Yrkeshögskola)

Du som är student, doktorand, lärare eller arbetar administrativt i verksamheten kommer att påverkas på olika sätt av övergången till det nya systemet. Navigationen i nya Ladok kommer att förändras och utgå ifrån olika arbetssituationer, till exempel administrera utbildningsutbud, rapportera resultat eller handlägga ett examensärende. Nya Ladok är ett webbgränssnitt och det blir nya användare för vissa funktioner. Hur kommer DU att påverkas av nya Ladok?

Lärare

Lärare kommer att kunna administrera och rapportera studieresultat på prov och hel kurs. Dessutom kan resultatnoteringar administreras i systemet, exempelvis närvaro vid seminarium, inlämningsuppgifter, m.m. Allt kommer att attesteras digitalt och pappershanteringen försvinner. Olika typer av utsökningar kommer att kunna göras.

Student

I och med övergången till nya Ladok kommer studenter själva att kunna sköta en stor del av studieadministrationen kring sina studier via det nya webbgränssnittet.

Nedan visas en preliminär lista över de tjänster som kommer att kunna nås via studentgränssnittet.

 • Ansökan rörande studiedeltagande, ex omregistrering och studieuppehåll
 • Ansökan om tillgodoräknande
 • Registrera sig på kurser och program
 • Anmäla sig till tentamen
 • Ansöka om examen
 • Ta ut studieintyg (resultatintyg, registreringsintyg)
 • Ändra adress, telefonnummer och e-post

I nya Ladok får studenten även tillgång till en översikt över sina studier, innehållande exempelvis:

 • Studiedeltagande på kurser
 • Studieavbrott
 • Studieresultat
 • Studieplan
 • Tentamina
 • Utbytesstudier
 • Utfärdad examen
 • Följa ärenden i systemet, exempelvis tillgodoräknande och examenshandläggning
 • Avisering om aktuella ärenden som kräver handling

Administrativ personal 

Flera studieadministrativa processer påverkas i och med införandet av nya Ladok. Projektgruppen arbetar nu med att identifiera vilka processer som måste förändras samt vilka möjligheter nya Ladok ger. Exempel på processer man tittar på är:

 • Resultatrapportering
 • Registrering
 • Utlandsstudier
 • Förändring av studentgränssnittet
 • KursInfo – nya Ladok