Upprop och programinformation kommer att ske digitalt måndagen den 18 januari 2021 klockan 08.45-11.00. Mer information har skickats till antagna studenter via mail. Vid frågor om uppropet vänligen kontakta katarina.bolin@ju.se

Schema, litteratur och terminstider

Se ditt schema här. Schemat är preliminärt och tider/salar kan komma att ändras. Kolla därför ditt schema med jämna mellanrum.

Du hittar aktuell litteratur genom att klicka på "Kursplan HTML/PDF" på respektive kurs i utbildningsplanen.

Terminstider för Hälsohögskolan.