Upprop Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Re): 21 augusti kl. 13.00 i sal He102.