Upprop Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sh): 21 augusti kl. 13.00 i sal He 102.