Upprop Magisterprogram i socialt arbete: 31augusti kl. 13.00 via Adobe Connect (digtalt).