Upprop Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård: 29 augusti, kl. 10.00 Campus Universitetssjukhuset , Linköping.