Upprop Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård: 29 augusti kl. 10.00 Campus Universitetssjukhuset , Linköping.