Upprop Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård: 29 augusti kl 10.15, Campus Universitetssjukhuset , Linköping.