Upprop Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska: 29 augusti kl. 09.00 i sal Ga 442.

Schema

Här hittar du schemat för din första kurs.

Information om ditt program

Välkomstbrev specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 2017.PDF

 

Information om Verksamhetsförlagd Utbildning, termin 1 - önskemål om placeringPDF

För studenter på distriktssköterskeutbildningen, inom kursen "Omvårdnad, introduktion till distriktsköterskans arbetsområde, inkl verksamhetsförlagd utbildning – HIDR23- H17 (H7213)”.