Upprop Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, Jönköping: 21 augusti kl. 10.00 i sal Ga 721.