Upprop Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, Skövde: