Upprop Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap: 24 augusti, 10.15-17.00 i Ga527

Schema

24 augusti, 10.15-17.00 i Ga527 - Förbättringskunskap I, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete

25 augusti, 8.15-18.00 i Ga527 - Förbättringskunskap I, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete

26 augusti, 8.15-12.00 i Ga527 - Förbättringskunskap I, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete

Information om ditt program