Upprop Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi: 21 augusti, kl. 08.30 i sal Ga934