Upprop Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin: 21 augusti, kl. 08.30 i sal Ga1031.