Upprop Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik: 21 augusti, kl. 08.30 i He102.