Upprop Human Resources med inriktning mot psykologi: 21 augusti kl. 09.30 i sal Hc113.