Upprop Maskinteknik: Industriell ekonomi och produktionsledning: 21 augusti kl. 10.00 i He102.