Upprop Naturvetenskapligt basår: 21 augusti kl. 13.00 i sal Hb317.