Upprop Röntgensjuksköterskeprogrammet: 21 augusti, kl. 08.30 i sal Ga 932.